PODZIĘKOWANIA

Aktualne władze Klubu doceniają rolę jaką odegrali w minionych latach działacze Naszego stowarzyszenia. Szczególne podziękowania należą się byłym Prezesom Zarządu Klubu: Marianowi Żelisko i Markowi Uścińskiemu. Dziękujemy również innym działaczom tj. Romualdowi Szudejko, Janowi Dąbrowskiemu, Stanisławowi Lesiukowi, Ryszardowi Bieleckiemu i wszystkim innym osobom, które w jakikolwiek sposób wspierały Naszą działalność. 

Zarząd Klubu docenia rolę władz samorządowych i władz szkolnych w tworzeniu dogodnych warunków do funkcjonowania Klubu. Doceniamy bieżące zaangażowanie Wójta Gminy Łomazy Pana Jerzego Czyżewskiego oraz zasługi byłego Wójta Gminy Łomazy Pana Waldemara Droździuka. Zarząd Klubu docenia zaangażowanie Dyrektorów Zespołu Szkół w Łomazach - Pani Bogumiły Wińskiej (obecnie Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach) oraz Pani Anny Filipiuk i Pana Romualda Szudejko. 

                

Łomazy, 10.09.2016                                                                   Prezes Zarządu Klubu 

                                                                                                                                                      Marek Prokopiuk