Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach

w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę organizują 

odpłatne wyjazdy dzieci, młodzieży szkolnej na zajęcia nauki i doskonalenia pływania 

 

Wyjazdy organizowane są w:

a) poniedziałki - wyjazd na pływalnię J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej, kierownik wyjazdów Marta Bednaruk-Bańkowska

 odjazd z przystanku szkolnego o godzinie 17.00, powrót o godzinie 19.20 

b) czwartki - wyjazd na pływalnię J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej, kierownik wyjazdów Marek Prokopiuk

odjazd z przystanku szkolnego o godzinie 17.00, powrót o godzinie 19.20

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH

 

Informacji udzielają nauczyciele wychowania fizycznego: Marta Bednaruk-Bańkowska i Marek Prokopiuk